Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2015 Hcl aprilie 2015 (de la nr 17 la nr 19) 2015-04-30
3 / 2015 Hcl martie 2015 (de la nr 10 la nr 16) 2015-03-31
2 / 2015 Hcl februarie 2015 (nr. 9) 2015-02-12
8 / 2015 Privind aprobarea drepturilor, banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pe lunile noiembrie-decembrie 2013 2015-02-12
7 / 2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni 2015-02-12
6 / 2015 Privind asumarea si aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare Drumuri Comunale DC 68 si DC 68A Lungimea 4,500 km comuna Pancesti, judetul Neamt" 2015-02-09
5 / 2015 Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Construire grădiniță sat Pâncești, comuna Pâncești, județul Neamț", solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA - IFN, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2015-01-22
4 / 2015 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni aferent aparatului de specialitate al Primarului comunei Pâncești 2015-01-22
3 / 2015 Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor lua în calcul în anul 2015 la acordarea ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001-privind venitul minim garantat 2015-01-22
2 / 2015 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor și a dezastrelor a unității administrativ-teritoriale Pâncești, județul Neamț pentru anul 2014 2015-01-22
1 / 2015 Privind organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Pâncești pentru anul școlar 2015-2016 2015-01-22
49 / 2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007 2006-12-10

Înapoi