Proiecte Fonduri europene

Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.O.S. 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Înapoi