Anunt important2020-02-11 21:49:35

Anunt important

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ - teritorială Pâncești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 57, 101 începând cu data de 20.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Comunei Pânceşti, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Pâncești, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Înapoi